El que ofereixo

Dissenyo programes humanístics de formació i sessions de coaching a mida i personalitzats, per desenvolupar competències de la intel·ligència emocional en l'àmbit laboral, executiu i personal.

"Treballo els elements emocionals, cognitius i socials per enfortir la determinació, l'autogestió, la motivació i les relacions interpersonals, promovent un lideratge inspirador. La meva pràctica es basa en principis científics, especialment en la integració de la intel·ligència emocional, i crec en el seu impacte positiu tant en l'àmbit professional com en el personal. També utilitzo recursos organitzacionals per optimitzar l'eficiència i l'èxit"

“Treballo amb valors que construeixen un entorn enriquidor de desenvolupament i aprenentatge, en què cada persona és valorada per la seva singularitat”

Els programes humanístics de formació i coaching van dirigits a

PYMES

Adaptats i personalitzats segons les necessitats del client.

EMPRESES, ORGANITZACIONS

Enfocats a millorar el rendiment laboral tant del personal com de l'empresa o l'organització.

CENTRES SANITARIS

Fomentats en el desenvolupament de les habilitats personals per promoure un ambient saludable i de benestar.

A LA PERSONA INDIVIDUALMENT

Enfocat en el desenvolupament i el benestar personal.

"El meu propòsit és ajudar a construir un entorn laboral i personal renovat, destacat per la confiança, la motivació, la transparència, les relacions laborals saludables i el desenvolupament personal i professional"

Explora les raons sòlides per invertir en formació

Quatre exemples reals que ressalten els beneficis de la formació per a empreses o organitzacions.

Desenvolupament Professional:

Millorar habilitats clau per facilitar ascensos i noves responsabilitats.

Objectiu assolit: Les persones van adquirir habilitats clau per assumir rols i tasques més retadores, generant un estat positiu en el seu desenvolupament professional.

Augment de la Productivitat:

Regenerar l'eficiència i l'exercici de l'equip per incrementar la productivitat.

Objectiu assolit: La formació va possibilitar millores i desenvolupaments en els processos, obtenint un notable augment de la productivitat i la qualitat del treball realitzat.

Adaptació al Canvi i innovar:

Capacitar-se per enfrontar desafiaments i aprofitar oportunitats en un entorn dinàmic, fomentant la innovació.

Objectiu assolit: Els participants van descobrir i cultivar habilitats per enfrontar canvis, adoptant la innovació com un element integral de la cultura organitzacional.

Construcció del benestar i compromís:

Promoure la motivació, el benestar i la satisfacció laboral com a mitjà per reduir la rotació del personal i enfortir el compromís a l'equip.

Objectiu assolit: L'enfocament en el benestar i la motivació va generar un ambient laboral més positiu, disminuint l'absentisme i augmentant la responsabilitat dels empleats.

"Aquests exemples de casos reflecteixen l´èxit de la formació, així com l'impacte positiu en el desenvolupament professional, la productivitat i la cultura organitzacional"

Clients

Testimonis

Què opinen els clients?

Descobreix si alguna d'aquestes circumstàncies t'afecta

  1. Manca de col·laboració entre els teus empleats o equips.
  2. Deficiència en el lideratge dels supervisors intermedis.
  3. Resistència a la innovació i a la recerca constant de millores.
  4. Necessitat d'eliminar comportaments negatius.
  5. Absència de compromís tant individual com grupal.
  6. Escassetat de comunicació interna efectiva.
  7. Manca d'iniciativa en certs departaments.
  8. Alts índexs d'absentisme laboral.
  9. Productivitat per sota del que s'esperava.
  10. Ambient laboral poc satisfactori.

Més informació al 645 371 415

O escriu-me i et contestaré tan aviat com sigui possible: